2 1 3 4 5 6 7 8 9

KHOA NHI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Chủ nhật - 18/06/2017 16:00

KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHI

I. NHIỆM VỤ:

1. Khám bệnh, chữa bệnh và PHCN tại khoa PHCN và các khoa khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các hình thức nội trú, ngoại trú và PHCN ban ngày.

2. Cung cấp và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh.

3. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp.

II. Tổ chức

1. Các bộ phận:

a) Hành chính;

b) Vật lý trị liệu;

c) Điều trị nội trú.

Căn cứ vào quy mô giường bệnh và yêu cầu về hoạt động PHCN của cơ sở để tổ chức khoa PHCN có thêm một hoặc một số bộ phận sau đây:

d) Hoạt động trị liệu;

đ) Tâm lý trị liệu;

e) Ngôn ngữ trị liệu.

2. Số giường kế hoạch: 22 giường

3. Vị trí việc làm

a) Trưởng khoa: 01

b) Phó trưởng khoa: 02

c) Điều dưỡng trưởng khoa: 01

d) Bác sỹ chuyên khoa PHCN: 1-3

đ) Y sỹ chuyên khoa PHCN: 1-2

e) Cử nhân kỹ thuật y học: 3-5

g) Cử nhân ngôn ngữ (âm ngữ) trị liệu: 1-2

h) Kỹ thuật viên vật lý trị liệu: 5-15

i) Kỹ thuật viên hoạt động trị liệu: 1-2

k) Kỹ thuật viên ngôn ngữ (âm ngữ) trị liệu: 1-2

l) Kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình: 1-2

m) Hộ lý: 1-2

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHI

I. TRƯỞNG KHOA

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

1. Nhiệm vụ

a) Căn cứ kế hoạch của bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy định về y đức, quy tắc ứng xử và làm theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu".

c) Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và Quy chế bệnh viện.

d) Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa và các lớp học do giám đốc phân công.

đ) Làm nghiên cứu khoa học; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn và quản lý.

e) Hướng về cộng đồng tổ chức chỉ đạo mọi thành viên trong khoa tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và chỉ đạo tuyến dưới.

f) Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy định kĩ thuật bệnh viện; Quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, các trang bị thông dụng và việc thực hiện vệ sinh và bảo hộ lao động.

g) Định kì sơ kết, tổng kết công tác báo cáo giám đốc; những diễn biến bất thường, đột xuất phải báo cáo ngay.

h) Kết hợp với các khoa lâm sàng khác thực hiện điều trị vật lí trị liệu - phục hồi chức năng cho người bệnh.

i) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh trong tập 1uyện và điều trị.

k) Hướng về cộng đồng chỉ đạo kỹ thuật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

l) Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa vật lí trị liệu phục hồi chức năng và quy chế công tác khoa nội.

2. Quyền hạn

a) Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

b) Chủ trì các buổi hội chẩn, các buổi kiểm thảo tử vong ở khoa hoặc liên khoa.

c) Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc.

d) Chỉ định các phương pháp chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, xử lý các trường hợp bất thường cho các người bệnh trong khoa.

đ) Kí các giấy tờ cho người bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chứng nhận tình trạng sức khoẻ (chưa đến mức phải giám định) cho người bệnh, duyệt người bệnh ra viện.

e) Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỉ luật.

3. Yêu cầu

 1. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa có chuyên khoa sơ bộ Phục hồi chức năng; Bác sĩ chuyên khoa Phục hồi chức năng; Có chứng chỉ hành nghề.
 2. Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
 3. Tin học: Chứng chỉ A hoặc văn phòng
 4. Quản lý: Chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên
 5. Kinh nghiệm: 02 năm làm công tác quản lý

II. PHÓ TRƯỞNG KHOA

1. Trách nhiệm: Phó Trưởng khoa là người giúp Trưởng khoa về từng mặt công tác do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về những quyết định của mình.

2. Quyền hạn: Thay thế Trưởng khoa giải quyết những công việc theo giấy ủy quyền của Trưởng khoa và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với Trưởng khoa.

3. Yêu cầu

 1. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa có chuyên khoa sơ bộ Phục hồi chức năng; Bác sĩ chuyên khoa Phục hồi chức năng; Cử nhân Kỹ thuật y học chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng; Có chứng chỉ hành nghề.
 2. Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
 3. Tin học: Chứng chỉ A hoặc văn phòng
 4. Quản lý: Chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên
 5. Kinh nghiệm: 02 năm làm công tác chuyên môn

III. ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng khoa và Trưởng phòng điều dưỡng; Điều dưỡng trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Nhiệm vụ

a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong khoa và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ định điều trị, theo dõi, xét nghiệm, chăm sóc của các bác sĩ điều trị.

c) Phân công công việc và phân công trực cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý trong khoa;

d) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định, quy trình kỹ thuật bệnh viện, các quy định về vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn. Báo cáo kịp thời cho Trưởng khoa các việc đột xuất và những diễn biến bất thường của người bệnh để kịp thời xử lý;

đ) Quản lý buồng bệnh, đề xuất việc sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của khoa;

e) Dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vật tư theo quy định hiện hành;

g) Tổ chức và giám sát việc ghi hồ sơ điều dưỡng, sổ sách hành chính, thống kê và báo cáo trong khoa;

h) Tham gia đào tạo liên tục cho điều dưỡng viên, học viên, hộ lý, y công; tham gia nghiên cứu khoa học và công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công;

i) Theo dõi, chấm công lao động hằng ngày và tổng hợp ngày công để báo cáo;

k) Tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh khi cần thiết;

l) Uỷ viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng người bệnh cấp khoa;

m) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác điều dưỡng trong khoa;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

2. Quyền hạn

a) Phân công công việc cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý trong khoa;

b) Giám sát điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý trong khoa thực hiện các quy định chuyên môn về chăm sóc điều dưỡng người bệnh, các quy định của khoa và bệnh viện;

c) Tham gia nhận xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, tăng lương và học tập đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ lý trong khoa.

3. Yêu cầu

 1. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Điều dưỡng trở lên; Y sĩ chuyển đổi điều dưỡng; Có chứng chỉ hành nghề.
 2. Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
 3. Tin học: Thành thạo tin học (Chứng chỉ A trở lên)
 4. Quản lý: Chứng chỉ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên
 5. Kinh nghiệm: 02 năm làm công tác chuyên môn

IV. Các bộ phận

Tùy tình hình nhân lực, trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm, Trưởng khoa/phòng phân công cán bộ phụ trách các bộ phận sau hoặc các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công:

1. Tiếp đón, hướng dẫn

       - Tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân vào khoa làm các thủ tục cần thiết và bố trí giường cho bệnh nhân.

       - Phổ biến nội quy của bệnh viện và cam kết điều trị (nếu có)

       - Nhập thông tin hành chính của bệnh nhân vào sổ ra vào khoa, hồ sơ bệnh án.

       - Lên sổ thuốc, nhận và phát thuốc cho bệnh nhân.

       - Quản lý và ghi chép các sổ sách khác theo quy định.

       - Báo ăn theo quy định.

2. Khám, điều trị

- Khám, tư vấn và điều trị các trẻ em khuyết tật liên quan đến bại não, chậm phát triển tinh thần, tự kỷ, tật bàn chân khoèo,…..

- Chỉ định điều trị và phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng người bệnh.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe

- Nghiên cứu, xây dựng, đánh giá hiệu quả của phục hồi chức năng.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến về phục hồi chức năng.

- Phối hợp chặt chẽ với các kỹ thuật viên, điều dưỡng và các khoa khác để bảo đảm người bệnh được điều trị phù hợp.

- Ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định.

3. Kỹ thuật viên

       - Thực hiện y lệnh và hỗ trợ bác sỹ trong chẩn đoán bệnh, xây dựng kế hoạch và thực hiện PHCN, ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu cho người bệnh.

- Thực hiện các chăm sóc cơ bản trên bệnh nhân: Tinh thần, chế độ ăn, tập luyện, vệ sinh.

- Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh.

       - Luyện tập cho người bệnh các hoạt động tự chăm sóc bản thân trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày, giúp người bệnh tái hòa nhập với môi trường sống ở gia đình và cộng đồng.

       - Luyện tập cho người bệnh có rối loạn chức năng ngôn ngữ và nhận thức giao tiếp.

       - Chế tạo, sản xuất, sửa chữa dụng cụ trợ giúp, dụng cụ thay thế và hướng dẫn người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng tự làm một số dụng cụ trợ giúp phù hợp.

- Hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện chuẩn bị trước thủ thuật theo yêu cầu của chuyên khoa và của bác sĩ điều trị.

- Bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh    

- Theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

- Thực hiện bảo quản và sử dụng trang thiết bị theo đúng quy định

- Giáo dục sức khỏe cho gia đình bệnh nhân.

- Ghi chép hồ sơ bệnh án và các sổ sách khác theo quy định.

- Tham gia nghiên cứu, đào tạo, chỉ đạo tuyến về phục hồi chức năng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BẢN ĐỒ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây