2 1 3 4 5 6 7 8 9

GIÁ DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT

Thứ sáu - 12/01/2024 13:51
STT Tên dịch vụ kỹ thuật Đơn vị tính Đơn giá
1 Khám bệnh Lượt 37500
10 Điện tim thường Lượt 35400
11 Đo Lưu huyết não Lượt 46000
12 Máu lắng (bằng máy tự động) Lượt 35600
13 Thời gian máu chảy phương pháp Duke Lượt 13000
14 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường Lượt 13000
15 Máu lắng (bằng máy tự động) Lượt 35600
16 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) Lượt 41500
17 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] Lượt 19500
18 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] Lượt 29500
19 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lượt 21800
20 Định lượng Globulin [Máu] Lượt 21800
21 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lượt 21800
22 Định lượng Creatinin (máu) Lượt 21800
23 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lượt 27300
24 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] Lượt 21800
25 Định lượng Urê máu [Máu] Lượt 21800
26 Định lượng Acid Uric [Máu] Lượt 21800
27 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Lượt 21800
28 Định lượng Calci toàn phần [Máu] Lượt 13000
29 Định lượng HbA1c [Máu] Lượt 102000
30 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Lượt 21800
31 Định lượng Calci ion hóa [Máu] Lượt 16400
32 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lượt 27300
33 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lượt 27300
34 Định lượng Glucose [Máu] Lượt 21800
35 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Lượt 21800
36 Định lượng Albumin [Máu] Lượt 21800
37 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] Lượt 27300
38 Siêu âm các tuyến nước bọt Lượt 49300
39 Siêu âm tuyến vú hai bên Lượt 49300
40 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt Lượt 49300
41 Siêu âm hạch vùng cổ Lượt 49300
42 Siêu âm khớp (một vị trí) Lượt 49300
43 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) Lượt 49300
44 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) Lượt 49300
45 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng Lượt 49300
46 Siêu âm phần mềm (một vị trí) Lượt 49300
47 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) Lượt 49300
48 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Lượt 49300
49 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) Lượt 49300
50 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) Lượt 49300
51 Siêu âm tử cung phần phụ Lượt 49300
52 Siêu âm tuyến giáp Lượt 49300
53 Chụp Xquang khớp vai thẳng[Phải] Lượt 68300
54 Chụp Xquang hàm chếch một bên [phải] Lượt 68300
55 Chụp Xquang hàm chếch một bên [Trái] Lượt 68300
56 Chụp Xquang khớp thái dương hàm [Phải] Lượt 68300
57 Chụp Xquang khớp thái dương hàm [Trái] Lượt 68300
58 Chụp Xquang mỏm trâm [Phải] Lượt 68300
59 Chụp Xquang mỏm trâm [Trái] Lượt 68300
60 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lượt 68300
61 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [phải] Lượt 68300
62 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên [trái] Lượt 68300
63 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên[phải] Lượt 68300
64 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên[trái] Lượt 68300
65 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng[phải] Lượt 68300
66 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng[trái] Lượt 68300
67 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch[phải] Lượt 68300
68 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch[trái] Lượt 68300
69 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch[phải] Lượt 68300
70 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch[trái] Lượt 68300
71 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng[thẳng] Lượt 68300
72 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng[Phải] Lượt 68300
73 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng[Trái] Lượt 68300
74 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng[trái] Lượt 68300
75 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng[Phải] Lượt 68300
76 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] Lượt 68300
77 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] Lượt 68300
78 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)[Phải] Lượt 68300
79 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)[Trái] Lượt 68300
80 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng[Trái] Lượt 68300
81 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng[Phải] Lượt 68300
82 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] Lượt 68300
83 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] Lượt 68300
84 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến[Trái] Lượt 68300
85 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến[Phải] Lượt 68300
86 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] Lượt 68300
87 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] Lượt 68300
88 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[Trái] Lượt 68300
89 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[Phải] Lượt 68300
90 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] Lượt 68300
91 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] Lượt 68300
92 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè[Trái] Lượt 68300
93 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè[Phải] Lượt 68300
94 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng[Phải] Lượt 68300
95 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng[Trái] Lượt 68300
96 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[Phải] Lượt 68300
97 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[Trái] Lượt 68300
98 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng  Lượt 100000
99 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] Lượt 100000
100 Chụp Xquang Hirtz Lượt 68300
101 Chụp Xquang hàm chếch một bên Lượt 68300
102 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến Lượt 68300
103 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng Lượt 68300
104 Chụp Xquang Chausse III Lượt 68300
105 Chụp Xquang Schuller Lượt 68300
106 Chụp Xquang Stenvers Lượt 68300
107 Chụp Xquang khớp thái dương hàm Lượt 68300
108 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) Lượt 18900
109 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng Lượt 68300
110 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) Lượt 68300
111 Chụp Xquang răng toàn cảnh Lượt 68300
112 Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) Lượt 68300
113 Chụp Xquang mỏm trâm Lượt 68300
114 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lượt 100000
115 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Lượt 68300
116 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lượt 100000
117 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên Lượt 68300
118 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế  Lượt 125000
119 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2  Lượt 100000
120 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng  Lượt 100000
121 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 Lượt 68300
122 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lượt 100000
123 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch Lượt 68300
124 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng  Lượt 100000
125 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng Lượt 68300
126 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên  Lượt 100000
127 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên Lượt 68300
128 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng  Lượt 100000
129 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng Lượt 68300
130 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn  Lượt 100000
131 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng Lượt 68300
132 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn Lượt 68300
133 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze Lượt 68300
134 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng  Lượt 100000
135 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng Lượt 68300
136 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên Lượt 125000
137 Chụp Xquang khung chậu thẳng Lượt 68300
138 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch Lượt 68300
139 Chụp Xquang khớp vai thẳng [trái] Lượt 68300
140 Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] Lượt 100000
141 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch Lượt 68300
142 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao Lượt 68300
143 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng Lượt 100000
144 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng Lượt 68300
145 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng Lượt 100000
146 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng Lượt 68300
147 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 100000
148 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 68300
149 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) Lượt 68300
150 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng Lượt 100000
151 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng Lượt 68300
152 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 100000
153 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến Lượt 68300
154 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 68300
155 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 100000
156 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 68300
157 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên Lượt 68300
158 Chụp Xquang khớp háng nghiêng Lượt 68300
159 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng Lượt 100000
160 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng Lượt 68300
161 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 100000
162 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 68300
163 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè Lượt 100000
164 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng Lượt 100000
165 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè Lượt 68300
166 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng Lượt 100000
167 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng Lượt 68300
168 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[phải] Lượt 100000
169 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[trái] Lượt 68300
170 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 100000
171 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch Lượt 68300
172 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng Lượt 100000
173 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng Lượt 68300
174 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng Lượt 125000
175 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng Lượt 68300
176 Chụp Xquang ngực thẳng Lượt 68300
177 Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] Lượt 100000
178 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên Lượt 68300
179 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng Lượt 100000
180 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng Lượt 68300
181 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch Lượt 100000
182 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch Lượt 68300
183 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn Lượt 68300
184 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng Lượt 68300
185 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng] Lượt 100000
186 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] Lượt 68300
187 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác Lượt 69300
188 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược Lượt 69300
189 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau răng Lượt 69300
190 Điện châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não Lượt 71400
191 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng Lượt 85900
192 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực do teo gai thị Lượt 69300
193 Vận động trị liệu hô hấp Lượt 31100
194 Thuỷ châm điều trị sa dạ dày Lượt 70100
195 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V Lượt 69300
196 Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên Lượt 71400
197 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tăng huyết áp Lượt 69300
198 Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ Lượt 69300
199 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính Lượt 69300
200 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh Lượt 69300
201 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp Lượt 69300
202 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang Lượt 69300
203 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai Lượt 69300
204 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực Lượt 69300
205 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp Lượt 69300
206 Thuỷ châm điều trị rối loạn kinh nguyệt Lượt 70100
207 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình Lượt 71400
208 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc Lượt 69300
209 Điện châm điều trị liệt chi dưới Lượt 71400
210 Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác Lượt 69300
211 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người Lượt 69300
212 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản Lượt 69300
213 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não Lượt 69300
214 Thuỷ châm điều trị stress Lượt 70100
215 Điện châm điều trị di chứng bại liệt Lượt 71400
216 Cắt chỉ Lượt 35600
217 Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não Lượt 69300
218 Xoa búp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ Lượt 69300
219 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp Lượt 69300
220 Xoa búp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp Lượt 69300
221 Xoa búp bấm huyệt điều trị thiếu máu não mạn tính Lượt 69300
222 Xoa búp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai Lượt 69300
223 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress Lượt 69300
224 Nắn, bó bột trật khớp khuỷu Lượt 412000
225 Đặt sonde hậu môn sơ sinh Lượt 85900
226 Điện châm điều trị hội chứng vai gáy Lượt 71400
227 Khâu cò mi, tháo cò Lượt 419000
228 Thuỷ châm điều trị viêm bàng quang Lượt 70100
229 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên Lượt 70100
230 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang Lượt 94300
231 Thuỷ châm điều trị bệnh hố mắt Lượt 70100
232 Thuỷ châm điều trị đau vùng ngực Lượt 70100
233 Hào châm Lượt 69400
234 Nắn, bó bột cột sống Lượt 637000
235 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật Lượt 69300
236 Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp Lượt 69300
237 Sắc thuốc thang Lượt 13100
238 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực Lượt 69300
239 Thuỷ châm điều trị liệt do bệnh của cơ Lượt 70100
240 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông Lượt 69300
241 Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp Lượt 71400
242 Thuỷ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật Lượt 70100
243 Thuỷ châm điều trị táo bón Lượt 70100
244 Thuỷ châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em Lượt 70100
245 Điện châm điều trị tăng huyết áp Lượt 71400
246 Đặt sonde hậu môn Lượt 85900
247 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng Lượt 69300
248 Điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần Lượt 71400
249 Làm thuốc tai, mũi, thanh quản Lượt 21100
250 Thụt giữ Lượt 85900
251 Phục hồi cổ răng bằng Composite Lượt 348000
252 Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh Lượt 71400
253 Điện châm điều trị viêm bàng quang cấp Lượt 71400
254 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới Lượt 70100
255 Thuỷ châm điều trị nấc Lượt 70100
256 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ Lượt 69300
257 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly Lượt 69300
258 Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân Lượt 36300
259 Nắm, cố định trật khớp hàm Lượt 412000
260 Điện châm điều trị khàn tiếng Lượt 71400
261 Điện châm điều trị mất ngủ Lượt 71400
262 Thuỷ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não Lượt 70100
263 Thuỷ châm điều trị đau mỏi cơ Lượt 70100
264 Thụt tháo phân Lượt 85900
265 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người Lượt 70100
266 Thuỷ châm điều trị tăng huyết áp Lượt 70100
267 Điều trị bằng siêu âm Lượt 46700
268 Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ Lượt 71400
269 Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy Lượt 70100
270 Thuỷ châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện Lượt 70100
271 Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp Lượt 71400
272 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm Lượt 248000
273 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm Lượt 323000
274 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm] Lượt 184000
275 Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng Lượt 184000
276 Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não Lượt 70100
277 Khâu vết rách vành tai Lượt 184000
278 Chích áp xe vú Lượt 230000
279 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ Lượt 248000
280 Khâu vết thương âm hộ, âm đạo Lượt 268000
281 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản Lượt 184000
282 Nắn, bó bột trật khớp vai Lượt 327000
283 Điều trị vết thương mạn tính bằng đèn hồng ngoại Lượt 37300
284 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc Lượt 46700
285 Điều trị sẹo bỏng bằng siêu âm kết hợp với thuốc Lượt 46700
286 Điều trị bằng từ trường Lượt 39700
287 Thuỷ châm điều trị liệt trẻ em Lượt 70100
288 Điều trị bằng Parafin Lượt 43700
289 Kéo nắn cột sống thắt lưng Lượt 48700
290 Nắn, bó bột trật khớp gối Lượt 267000
291 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não Lượt 71400
292 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên Lượt 69300
293 Điện châm điều trị đau hố mắt Lượt 71400
294 Thuỷ châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não Lượt 70100
295 Điện châm điều trị trĩ Lượt 71400
296 Nhĩ châm Lượt 69400
297 Xoa bóp bấm huyệt bằng máy Lượt 32300
298 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lượt 69300
299 Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ Lượt 36300
300 Điện châm điều trị bệnh tự kỷ Lượt 71400
301 Rạch áp xe mi Lượt 197000
302 Thuỷ châm điều trị mất ngủ Lượt 70100
303 Điều trị bằng sóng xung kích Lượt 65200
304 Điện châm điều trị bí đái Lượt 71400
305 Thuỷ châm điều trị sa tử cung Lượt 70100
306 Thuỷ châm điều trị viêm mũi xoang Lượt 70100
307 Điện châm điều trị huyết áp thấp Lượt 71400
308 Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp Lượt 70100
309 Khâu củng mạc Lượt 827000
310 Điều trị tủy răng sữa Lượt 394000
311 Thuỷ châm điều trị nôn, nấc Lượt 70100
312 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người Lượt 51400
313 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động Lượt 51400
314 Tập vận động thụ động Lượt 51400
315 Tập vận động có trợ giúp Lượt 51400
316 Tập vận động có kháng trở Lượt 51400
317 Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng Lượt 51400
318 Bơm thông lệ đạo Lượt 98600
319 Lấy dị vật giác mạc Lượt 88400
320 Lấy dị vật giác mạc sâu Lượt 88400
321 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi Lượt 70100
322 Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) Lượt 60000
323 Điện móng châm điều trị bí đái Lượt 71400
324 Thuỷ châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não Lượt 70100
325 Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng Lượt 267000
326 Nắn, bó bột gãy xương đòn Lượt 412000
327 Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay Lượt 412000
328 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Lượt 81000
329 Điện châm Lượt 71400
330 Điện châm điều trị bại não Lượt 71400
331 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não Lượt 69300
332 Điện châm điều trị chắp lẹo Lượt 71400
333 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm Lượt 69300
334 Điện châm điều trị lác Lượt 71400
335 Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện Lượt 71400
336 Thuỷ châm điều trị bệnh tự kỷ Lượt 70100
337 Điều trị tủy lại Lượt 966000
338 Mai hoa châm Lượt 69400
339 Thuỷ châm điều trị viêm amydan Lượt 70100
340 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa Lượt 69300
341 Điện châm điều trị viêm co cứng cơ delta Lượt 71400
342 Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản Lượt 35000
343 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Lượt 69300
344 Nắn, bó bột trật khớp xương đòn Lượt 412000
345 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật Lượt 71400
346 Thuỷ châm điều trị bí đái Lượt 70100
347 Nắn, bó bột gãy xương hàm Lượt 412000
348 Nắn, bó bột trật khớp háng Lượt 652000
349 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) Lượt 184000
350 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) Lượt 139000
351 Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN Lượt 139000
352 Thay băng Lượt 139000
353 Thay băng [vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm] Lượt 85000
354 Nắn, bó bột gãy mâm chày Lượt 348000
355 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân Lượt 348000
356 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay Lượt 348000
357 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay Lượt 348000
358 Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay Lượt 348000
359 Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV Lượt 348000
360 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay Lượt 348000
361 Xoa búp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp Lượt 69300
362 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay Lượt 348000
363 Điện châm điều trị bệnh hố mắt Lượt 71400
364 Điện châm điều trị cảm cúm Lượt 71400
365 Điện châm điều trị cảm mạo Lượt 71400
366 Điện châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp Lượt 71400
367 Điện châm điều trị chứng tic Lượt 71400
368 Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt Lượt 71400
369 Điện châm điều trị chứng ù tai Lượt 71400
370 Điện châm điều trị cơn đau quặn thận Lượt 71400
371 Điện châm điều trị đái dầm Lượt 71400
372 Điện châm điều trị giảm đau do ung thư Lượt 71400
373 Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu Lượt 71400
374 Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn Lượt 71400
375 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy Lượt 69300
376 Điện châm điều trị viêm Amidan cấp Lượt 71400
377 Điện châm điều trị liệt nửa người Lượt 71400
378 Thuỷ châm điều trị giảm khứu giác Lượt 70100
379 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp Lượt 69300
380 Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện Lượt 71400
381 Điện châm điều trị đau thần kinh toạ Lượt 71400
382 Thuỷ châm điều trị chứng tic Lượt 70100
383 Thụt tháo phân Lượt 85900
384 Kéo nắn cột sống cổ Lượt 48700
385 Thuỷ châm điều trị đau dạ dày Lượt 70100
386 Chích nhọt ống tai ngoài Lượt 197000
387 Điện châm điều trị thoái hóa khớp Lượt 71400
388 Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục Lượt 351000
389 Khâu giác mạc Lượt 777000
390 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay Lượt 348000
391 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn Lượt 268000
392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hóa Lượt 69300
393 Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 Lượt 348000
394 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp Lượt 69300
395 Ngâm thuốc YHCT bộ phận Lượt 51400
396 Thay băng [vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm] Lượt 60000
397 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ Lượt 184000
398 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân Lượt 348000
399 Điện châm điều trị đau răng Lượt 71400
400 Tháo bột các loại Lượt 56000
401 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay Lượt 242000
402 Nắn, bó bột gãy xương chày Lượt 242000
403 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân Lượt 242000
404 Làm thuốc tai Lượt 21100
405 Bơm thuốc thanh quản Lượt 21100
406 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp Lượt 71400
407 Điện châm điều trị đau mỏi cơ Lượt 71400
408 Thuỷ châm điều trị bí đái cơ năng Lượt 70100
409 Điện châm điều trị đau ngực sườn Lượt 71400
410 Điện châm điều trị giảm đau do Zona Lượt 71400
411 Điều trị bằng các dòng điện xung Lượt 42700
412 Thuỷ châm điều trị tâm căn suy nhược Lượt 70100
413 Điện châm điều trị viêm mũi xoang Lượt 71400
414 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên Lượt 69300
415 Thuỷ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V Lượt 70100
416 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư Lượt 69300
417 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón Lượt 69300
418 Đặt sonde hậu môn Lượt 85900
419 Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não Lượt 71400
420 Điện châm điều trị hội chứng stress Lượt 71400
421 Thuỷ châm điều trị rối loạn tiêu hóa Lượt 70100
422 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ Lượt 323000
423 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người Lượt 45700
424 Thay băng, cắt chỉ vết mổ Lượt 60000
425 Điện châm điều trị viêm đa dây thần kinh Lượt 71400
426 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa khớp Lượt 69300
427 Thuỷ châm điều trị thoái hóa khớp Lượt 70100
428 Tập điều hợp vận động Lượt 51400
429 Bơm thông lệ đạo Lượt 61500
430 Thay băng, cắt chỉ vết mổ Lượt 184000
431 Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân Lượt 348000
432 Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X Lượt 348000
433 Chích áp xe phần mềm lớn Lượt 197000
434 Điện châm điều trị giảm khứu giác Lượt 71400
435 Điều trị bằng sóng ngắn Lượt 37200
436 Điện châm điều trị giảm thị lực Lượt 71400
437 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân Lượt 242000
438 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi Lượt 637000
439 Điện châm điều trị lác cơ năng Lượt 71400
440 Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh Lượt 71400
441 Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh Lượt 71400
442 Điện châm điều trị thiếu máu não mạn tính Lượt 71400
443 Thuỷ châm điều trị hội chứng dạ dày tá tràng Lượt 70100
444 Chọc hút áp xe thành bụng Lượt 197000
445 Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa Lượt 71400
446 Thủy châm điều trị sa trực tràng Lượt 70100
447 Thuỷ châm điều trị mày đay Lượt 70100
448 Thuỷ châm điều trị viêm co cứng cơ delta Lượt 70100
449 Điều trị bằng tia hồng ngoại Lượt 37300
450 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ Lượt 268000
451 Lấy dị vật kết mạc Lượt 67000
452 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite có sử dụng Laser Lượt 259000
453 Kỹ thuật xoa bóp vùng Lượt 45200
454 Điện châm điều trị ù tai Lượt 71400
455 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay Lượt 348000
456 Tập đứng thăng bằng tĩnh và động Lượt 51400
457 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) Lượt 139000
458 Dẫn lưu áp xe bìu/tinh hoàn Lượt 197000
459 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh Lượt 727000
460 Thông bàng quang Lượt 94300
461 Thông tiểu Lượt 94300
462 Thụt tháo Lượt 85900
463 Đặt ống thông hậu môn Lượt 85900
464 Đặt ống thông hậu môn Lượt 85900
465 Thuỷ châm điều trị đau hố mắt Lượt 70100
466 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ Lượt 348000
467 Ôn châm Lượt 69400
468 Kỹ thuật xoa bóp vùng Lượt 45200
469 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân Lượt 55800
470 Rửa cùng đồ Lượt 44000
471 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi Lượt 37300
472 Đốt lông xiêu Lượt 50000
473 Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) Lượt 66100
474 Nhổ răng sữa Lượt 40700
475 Chích rạch áp xe nhỏ Lượt 197000
476 Lấy calci kết mạc Lượt 37300
477 Khâu phục hồi bờ mi Lượt 737000
478 Cắt chỉ khâu giác mạc Lượt 35600
479 Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em Lượt 71400
480 Điện châm điều trị nôn nấc Lượt 71400
481 Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt Lượt 71400
482 Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não Lượt 71400
483 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác Lượt 71400
484 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi Lượt 71400
485 Hút dịch khớp cổ chân Lượt 120000
486 Rửa bàng quang Lượt 209000
487 Thuỷ châm điều trị động kinh Lượt 70100
488 Thuỷ châm điều trị teo cơ Lượt 70100
489 Thuỷ châm điều trị thiếu máu não mạn tính Lượt 70100
490 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em Lượt 69300
491 Điện châm điều trị hen phế quản Lượt 71400
492 Điện châm điều trị liệt chi trên Lượt 71400
493 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình Lượt 69300
494 Thủy trị liệu có thuốc Lượt 64200
495 Lấy dị vật hạ họng Lượt 41600
496 Hút dịch khớp khuỷu Lượt 120000
497 Hút dịch khớp cổ tay Lượt 120000
498 Điện châm điều trị sa tử cung Lượt 71400
499 Điện châm điều trị stress Lượt 71400
500 Điện châm điều trị viêm kết mạc Lượt 71400
501 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh Lượt 69300
502 Điện châm điều trị sụp mi Lượt 71400
503 Điện châm điều trị táo bón Lượt 71400
504 Điện châm điều trị thất ngôn Lượt 71400
505 Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính Lượt 71400
506 Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V Lượt 71400
507 Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối và dây thần kinh Lượt 71400
508 Điện châm điều trị viêm amidan Lượt 71400
509 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hysteria Lượt 69300
510 Điện châm điều trị teo cơ Lượt 71400
511 Thụt tháo phân Lượt 85900
512 Thuỷ châm điều trị đau lưng Lượt 70100
513 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm Lượt 115000
514 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm co cứng cơ delta Lượt 69300
515 Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng Lượt 69300
516 Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn Lượt 70100
517 Thuỷ châm điều trị di tinh Lượt 70100
518 Thuỷ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não Lượt 70100
519 Nắn, bó bột gãy xương chậu Lượt 637000
520 Thuỷ châm điều trị thất vận ngôn Lượt 70100
521 Điện châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật Lượt 71400
522 Hút dịch khớp vai Lượt 120000
523 Hút nang bao hoạt dịch Lượt 120000
524 Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi Lượt 637000
525 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh Lượt 69300
526 Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi Lượt 637000
527 Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm Lượt 382000
528 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới Lượt 69300
529 Thủy châm Lượt 70100
530 Thuỷ châm điều trị bại liệt trẻ em Lượt 70100
531 Thuỷ châm điều trị bại não Lượt 70100
532 Thuỷ châm điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em Lượt 70100
533 Thuỷ châm điều trị bệnh vẩy nến Lượt 70100
534 Chích lể Lượt 69400
535 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên Lượt 69300
536 Thuỷ châm điều trị viêm xoang Lượt 70100
537 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều Lượt 46700
538 Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng Lượt 637000
539 Từ châm Lượt 69400
540 Hút dịch khớp gối Lượt 120000
541 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não Lượt 69300
542 Điện châm điều trị động kinh cục bộ Lượt 71400
543 Thuỷ châm điều trị rối loạn tiểu tiện Lượt 70100
544 Thuỷ châm điều trị rối loạn vận ngôn Lượt 70100
545 Thuỷ châm điều trị sụp mi Lượt 70100
546 Thuỷ châm điều trị táo bón kéo dài Lượt 70100
547 Thuỷ châm điều trị thất ngôn Lượt 70100
548 Thuỷ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính Lượt 70100
549 Thuỷ châm điều trị thống kinh Lượt 70100
550 Thủy châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dâythần kinh Lượt 70100
551 Thuỷ châm điều trị trĩ Lượt 70100
552 Thuỷ châm điều trị viêm khớp dạng thấp Lượt 70100
553 Thuỷ châm điều trị viêm mũi dị ứng Lượt 70100
554 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai Lượt 70100
555 Thuỷ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp Lượt 70100
556 Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp Lượt 70100
557 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em Lượt 69300
558 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái Lượt 69300
559 Thuỷ châm điều trị bệnh viêm mũi dị ứng Lượt 70100
560 Thuỷ châm điều trị bướu cổ đơn thuần Lượt 70100
561 Thuỷ châm điều trị cảm mạo, cúm Lượt 70100
562 Thuỷ châm điều trị chứng ù tai Lượt 70100
563 Thuỷ châm điều trị cơn đau quặn thận Lượt 70100
564 Thuỷ châm điều trị cơn động kinh cục bộ Lượt 70100
565 Thuỷ châm điều trị đái dầm Lượt 70100
566 Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu Lượt 70100
567 Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu Lượt 70100
568 Thuỷ châm điều trị đau dây V Lượt 70100
569 Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lượt 70100
570 Thuỷ châm điều trị đau lưng Lượt 70100
571 Thuỷ châm điều trị đau ngực, sườn Lượt 70100
572 Thuỷ châm điều trị đau răng Lượt 70100
573 Thuỷ châm điều trị đau thần kinh liên sườn Lượt 70100
574 Thuỷ châm điều trị đau thần kinh toạ Lượt 70100
575 Thuỷ châm hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến Lượt 70100
576 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rốiloạn đại, tiểu tiện Lượt 69300
577 Đặt sonde bàng quang Lượt 94300
578 Điện châm điều trị viêm phần phụ Lượt 71400
579 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não Lượt 69300
580 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác Lượt 69300
581 Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh Lượt 70100
582 Xoa bóp bấm huyệt điều trị động kinh Lượt 69300
583 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng Lượt 69300
584 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất Lượt 69300
585 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic Lượt 69300
586 Điện châm điều trị viêm bàng quang Lượt 71400
587 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt Lượt 69300
588 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai Lượt 69300
589 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới Lượt 69300
590 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh Lượt 69300
591 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dạ dày Lượt 69300
592 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu Lượt 69300
593 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng Lượt 69300
594 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ Lượt 69300
595 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau ngực, sườn Lượt 69300
596 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn Lượt 69300
597 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau vùng ngực Lượt 69300
598 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy Lượt 70100
599 Thuỷ châm điều trị dị ứng Lượt 70100
600 Thuỷ châm điều trị giảm đau do ung thư Lượt 70100
601 Thuỷ châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật Lượt 70100
602 Thuỷ châm điều trị giảm thị lực Lượt 70100
603 Thuỷ châm điều trị giảm thính lực Lượt 70100
604 Thuỷ châm điều trị hen phế quản Lượt 70100
605 Thuỷ châm điều trị hội chứng ngoại tháp Lượt 70100
606 Thuỷ châm điều trị hội chứng stress Lượt 70100
607 Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông Lượt 70100
608 Thuỷ châm điều trị huyết áp thấp Lượt 70100
609 Thuỷ châm điều trị lác Lượt 70100
610 Thuỷ châm điều trị lác cơ năng Lượt 70100
611 Thuỷ châm điều trị liệt chi dưới Lượt 70100
612 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên Lượt 70100
613 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên Lượt 70100
614 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi Lượt 69300
615 Điện châm điều trị đau lưng Lượt 71400
616 Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress Lượt 69300
617 Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông Lượt 71400
618 Khâu da mi đơn giản Lượt 841000
619 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật Lượt 69300
620 Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi Lượt 637000
621 Thuỷ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lượt 70100
622 Hút dịch khớp háng Lượt 120000
623 Thuỷ châm điều trị khàn tiếng Lượt 70100
624 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite Lượt 259000
625 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lượt 71400
626 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm Lượt 268000
627 Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. Lượt 434000
628 Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. Lượt 589000
629 Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. Lượt 949000
630 Điều trị tủy răng sữa Lượt 280000
631 Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội. Lượt 819000
632 Laser châm Lượt 49100
633 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt Lượt 69300
634 Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước Lượt 552000
635 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay Lượt 105000
636 Nhổ chân răng vĩnh viễn Lượt 200000
637 Soi đáy mắt trực tiếp Lượt 55300
638 Soi góc tiền phòng Lượt 55300
639 Lấy cao răng Lượt 143000
640 Lấy cao răng Lượt 82700
641 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) Lượt 28000
642 Điện châm điều trị giảm thính lực Lượt 71400
643 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) Lượt 308000
644 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn Lượt 34500
645 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt Lượt 34500
646 Giác hơi điều trị các chứng đau Lượt 34500
647 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não Lượt 69300
648 Giác hơi điều trị cảm cúm Lượt 34500
649 Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) Lượt 64200
650 Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân Lượt 36300
651 Chườm ngải Lượt 36100
652 Ngâm thuốc YHCT toàn thân Lượt 51400
653 Thay băng điều trị vết thương mạn tính Lượt 258000
654 Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống Lượt 70100
655 Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch Lượt 55300
656 Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc Lượt 69300
657 Tập các kiểu thở Lượt 31100
658 Tập ho có trợ giúp Lượt 31100
659 Tập sửa lỗi phát âm Lượt 112000
660 Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai Lượt 71400
661 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp Lượt 30600
662 Nắn, bó bột trật khớp cổ chân Lượt 267000
663 Điện châm điều trị liệt chi trên Lượt 71400
664 Laser châm Lượt 49100
665 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác Lượt 70100
666 Điện châm điều trị bí đái cơ năng Lượt 71400
667 Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì Lượt 69300
668 Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình Lượt 70100
669 Tập nuốt (không sử dụng máy) Lượt 134000
670 Tập nuốt (có sử dụng máy) Lượt 163000
671 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống Lượt 47600
672 Rạch áp xe túi lệ Lượt 197000
673 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ Lượt 69300
674 Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp Lượt 71400
675 Thuỷ châm điều trị sa dạ dày Lượt 70100
676 Điện châm điều trị sa trực tràng Lượt 71400
677 Thuỷ châm điều trị liệt dương Lượt 70100
678 Chích hạch viêm mủ Lượt 197000
679 Thuỷ châm điều trị liệt Lượt 70100
680 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ Lượt 69300
681 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông Lượt 69300
682 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt Lượt 69300
683 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sa trực tràng Lượt 69300
684 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi Lượt 69300

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BẢN ĐỒ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây